Den hellige Basilla av Roma (d. 304)

Minnedag: 20. mai

Den hellige Basilla (Babilla, Basilissa) var en jomfru i Roma på 200-tallet. Hun skal ha vært forlovet med den hedenske patrisieren Pompeius, men så ble hun kristen og døpt og brøt da forlovelsen. Da ble hun tvunget til å velge mellom sin brudgom og døden, og uten å nøle valgte hun døden og led martyrdøden for Kristus i 304 i forfølgelsene under keiser Diokletian (284-305). Det ble sagt at hun ble gravlagt ved Via Salaria antica.

Hennes minnedag er 20. mai og hennes navn står i Martyrologium Romanum. Hennes acta er av en type som er vanlig i hagiografisk litteratur. Hennes navn skrives vekselvis Basilla og Basilissa. Det er derfor mulig at hun er identisk med den berømte romerske martyren Basillisa, som døde i 304 og er feiret den 22. september siden 354 i den eldste kjente romerske katalog over helgenfester (Depositio martyrum). Men denne identifikasjonen kan ikke verifiseres.

Det finnes flere kvinnelige martyrer ved navn Basilissa som tilskrives ulike geografiske steder. Disse opptrer i alle martyrkataloger, både fra de tidlige kristne tider og fra middelalderen, og i kalendere og liturgiske bøker i de greske og romerske kirkene. Vi vet ikke noe med sikkerhet om noen av disse, for i den grad deres martyrakter er bevart, er de rent legendariske og stammer fra senere tider. Imidlertid utgjør det faktum at navnet Basilissa opptrer flere ganger i det såkalte Martyrologium Hieronymianum og i gamle greske kataloger, et sikkert bevis på at flere kvinnelige martyrer ved navn Basilissa faktisk ble æret i den gamle Kirken. Samtidig er det ikke umulig at det er snakk om den samme martyren som opptrer på ulike datoer.

av Webmaster publisert 22.01.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:53