Den hellige Basilissa av Nikomedia (d. ~300)

Minnedag: 3. september

Skytshelgen for gravide; mot frostknuter

Den hellige Basilissa ble født rundt 294 i Nikomedia i Bitynia (nå Izmit i Tyrkia). Hun led martyrdøden rundt 303 i forfølgelsene i Nikomedia under keiser Diokletian (284-305). I den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum står det:

«I Nikomedia, lidelsen til den hellige Basilissa, jomfru og martyr, selv om hun bare var ni år gammel, likevel, ved Guds makt, holdt hun ut pisking, ild og villdyrene under keiser Diokletians forfølgelser. Ved dette omvendte hun guvernøren til troen på Kristus, og til slutt ga hun opp sin ånd til Gud mens hun var i bønn utenfor byen».

Det er ikke umulig at dette er en oppdiktet fortelling. En annen variant sier at stattholderen slapp henne fri og at hun senere døde en naturlig død i 309. Hennes kult utviklet seg fremfor alt i Konstantinopel.

Hennes minnedag i Martyrologium Romanum er 3. september, mens de ortodokse minnes henne den 5. februar. I det såkalte Martyrologium Hieronymianum nevnes en martyr kalt Basilissa den 13. mars som hustru av presten Eustacius i Nikomedia, og det er trolig snakk om samme person. Det er senere legender som snakker om en ung jomfrumartyr, og disse ble akseptert av de greske menologiene og synaksariene.{Acta Sanctorum, september, I, 609 ff}

Det finnes flere kvinnelige martyrer ved navn Basilissa som tilskrives ulike geografiske steder. Disse opptrer i alle martyrkataloger, både fra de tidlige kristne tider og fra middelalderen, og i kalendere og liturgiske bøker i de greske og romerske kirkene. Vi vet ikke noe med sikkerhet om noen av disse, for i den grad deres martyrakter er bevart, er de rent legendariske og stammer fra senere tider. Imidlertid utgjør det faktum at navnet Basilissa opptrer flere ganger i Martyrologium Hieronymianum og i gamle greske kataloger, et sikkert bevis på at flere kvinnelige martyrer ved navn Basilissa faktisk ble æret i den gamle Kirken. Samtidig er det ikke umulig at det er snakk om den samme martyren som opptrer på ulike datoer.

Kilder: Benedictines, Bunson, Schauber/Schindler, KIR, CE, Infocatho, Heiligenlexikon, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 22. januar 2009

av Webmaster publisert 22.01.2009, sist endret 01.10.2018 - 18:43