Den hellige Basilios av Ostrog (1610-1671)

Minnedag: 29. april

Den hellige Basilios av Ostrog, serbisk ikon

Den hellige Basilios (Vasilije) ble f¸dt den 12. desember 1610 i landsbyen Popovo Selo i Hercegovina. Hans foreldre var fattige, men sv¿rt fromme, og de l¿rte ham nestekj¿rlighet overfor dem som var enda fattigere enn ham, samt et åndelig liv dypt forankret i den hellige liturgi. Han ble munk i klosteret Guds Mors Innsovning i Tvrdoð n¿r Trebinje, som nå er den s¸rligste byen i «Republika Srpska», den serbiske delen av Bosnia-Hercegovina.

Som munk ble Basilios raskt kjent på grunn av sitt genuine og sjeldne asketiske liv. Han påla seg selv stadig flere bots¸velser, den ene tyngre og vanskeligere enn den andre. Da metropolitt Paulos av Hercegovina d¸de, ble Basilios mot sin vilje utnevnt til hans etterf¸lger som biskop av Zachlumia (Zakholm; serbisk/kroatisk: Zahumlje) og Skenderia. Zahumlje er også kjent som Hum og Chelm og var et middelaldersk s¸rslavisk fyrsted¸mme i dagens Hercegovina og s¸ndre Dalmatia (nå i Kroatia).

Som hierark levde han f¸rst i klosteret Tvrdoð, og derfra styrket han som en god hyrde sin flokk i den ortodokse tro. Han måtte forsvare denne troen mot presset fra tyrkerne og mot den latinske propagandaen fra jesuittpatrene, men hatet fra de kristne som var blitt muslimer, var st¸rre enn fra de kristne som var tilknyttet Roma. Han reiste på pilegrimsreise f¸rst til Russland og deretter til Athosfjellet.

Men den tyrkiske undertrykkingen ble mangedoblet i styrke mot serberne som så sine kirker, sine klostre og til og med sine hus ¸delagt. Da Basilios hadde v¿rt biskop i femten år, ble Tvrdoð ¸delagt av tyrkerne, og han måtte trekke seg tilbake til det klosteret han hadde grunnlagt i byen Ostrog i Èernogoria i Montenegro, på grensen til Hercegovina. Der fortsatte han å leve et asketisk liv og derfra fortsatte han å styrke sitt folk.

Den hellige Basilios av Ostrogs relikvier – metropolitt Amfilohije av Montenegro foran hans kiste (OrthodoxPhotos.com)

Etter å ha holdt ut alle pr¸velser med en helgens tålmodighet, d¸de Basilios fredelig i 1671 i Ostrog. Han ble gravlagt i klosteret i Ostrog, og hans grav i en hulekirke ble snart et valfartsmål både for kristne (ortodokse og katolske) og muslimer, trukket dit av meldinger om miraklene som skjedde på den helliges forb¸nn. Klosteret i Ostrog er i dag et av de st¸rste valfartsstedene på Balkan, og store str¸mmer av pilegrimer samler seg der, s¿rlig i pinsen. Basilios' minnedag er 29. april. Han kalles Basilios av Ostrog (Vasilije Ostroski).

av Webmaster publisert 20.01.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:53