Den hellige Basinus av Trier (d. ~705)

Minnedag: 4. mars

Den hellige Basinus (ty/fr: Basin) ble født en gang på 600-tallet i Lorraine (ty: Lothringen) i Austrasia i det nåværende Frankrike. Han stammet fra en adelig og mektig familie ved øvre del av elven Saar og kalles Hertug (dux). Han trådte inn hos benediktinerne (Ordo Sancti Benedicti – OSB) og ble munk i klosteret St. Maximin i Trier. Der ble han så høyt verdsatt for sine dyder at han ble valgt til abbed etter abbed Herwins død. Historien om ham som abbed av St Maximin kan være fra et middelaldersk falskneri, men helt utelukket er det ikke.

Basinus hadde overoppsynet med utdannelsen av sin nevø Liutwin, som var sønn av hans søster Gunza (Gonza). Liutwin giftet seg og fikk flere barn, den eldste var Milo, som skulle etterfølge sin far som biskop av Trier. Denne rekken av biskoper fra samme familie kalles Trierer eller Mettlacher Bischofsdynastie. Basinus bidro ved sin nevø Liutwins grunnleggelse av klosteret Mettlach rundt 690.

Basinus etterfulgte i 697 den hellige Numerian (650-97) og skal ha blitt den trettiende biskop av Trier. Som biskop fortsatte han å leve i stor nøysomhet og innførte et fellesskap av prester i sitt bispepalass. Han utmerket seg ved nestekjærlig arbeid og gjennom å bygge nye kirker. I 697/98 bispeviet han sin hellige nevø Liutwin som sin hjelpebiskop. Som biskop ga han mye hjelp til de engelske misjonærene, spesielt den hellige Willibrord (658-739), og han bidro til grunnleggelsen av den hellige Irmina av Öhrens (d. ca 710) kloster i Echternach i Luxembourg. Han ble betraktet som helgen mens han ennå levde.

Basinus døde i klosteret St Maximin, hvor han hadde trukket seg tilbake i høy alder. Et dokument av biskop Liutwin fra 706 nevner 4. mars 705 som onkelens dødsdag, og et samtidig bevis for denne datoen er notisen i Willibrords kalender. Andre kilder sier derimot at han døde den 23. september 705. Han skal ha blitt gravlagt i kirken St Maximin, men for denne påstanden finnes det ikke noe samtidig belegg.

Da kirken i 942 ble gjenoppbygd etter en brann, ble den vigslet, og deretter ble levningene av flere biskoper overført dit og bisatt under høyalteret, og noen senere rapporter nevnte også overføringen av Basinus’ relikvier. Den 29. august 1621 da den samme kirken igjen ble vigslet etter å ha blitt renovert, ble hans levninger flyttet til alteret i et kapell i koret.

Hans minnedag som biskop og martyr sto den 4. mars i det gamle martyrologiet i Trier. Hans fest feires den 4. mars i benediktinerordenen, men i bispedømmet Trier feires han sammen med nevøen Liutwin den 27. september, men dødsdagen 23. september nevnes også. Noen nevner også 3. mars. I Martyrologium Trevirense kalles han martyr, men det finnes ingen bevis for det. Hans minnedag i den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004) er fortsatt 4. mars:

Tréviris in Rhenánia Austrásiæ, sancti Basíni, epíscopi, qui, e dúcibus Austrásiæ regni ortus, primum mónachus, dein abbas Sancti Maximíni Trevirénsis éxstitit et, ad sedem episcopálem civitátis denum evéctus, fundatióni sanctæ Irmínæ Epternáci consénsit.

I Trier i Rhinland i Austrasia [nå i Tyskland], den hellige Basinus, biskop, som ble født av hertugene av kongeriket Austrasia, ble først munk og deretter abbed for St Maximin i Trier, og til slutt opphøyet til byens biskop, samtykket i den hellige Irminas grunnleggelse av klosteret Echternach [i Luxembourg].

Basinus’ biografi Vita Basini ble i lang tid feilaktig tilskrevet Rizo, abbed av Mettlach på 1000-tallet, men den er mye senere og ble skrevet i Trier av J. Scheckmann mellom 1515 og 1525 mens han var abbed av klosteret St Maximin Vinzenz i Cochem i Moseldalen, nå i den tyske delstaten Rheinland-Pfalz.

Kilder: Benedictines, Bunson, MR2004, CSO, CatholicSaints.Info, Infocatho, Heiligenlexikon, santiebeati.it, de.wikipedia.org, zeno.org, heiligen-3s.nl, nominis.cef.fr, bistum-trier.de, saarland-biographien.de - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 22. januar 2009 - oppdatert: 10. januar 2016

av Webmaster publisert 22.01.2009, sist endret 10.01.2016 - 16:51