Den hellige Batho av Freising (1000-t)

Minnedag: 30. juli

Den hellige Batho av Freising (1000-t)

Den hellige Batho (Bado, Bodo) ble født på 900/1000-tallet. Han ble benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) og munk blant hedningene i klosteret Innichen i Pustertal i Sør-Tyrol. Fra 1052 til 1078 var han kapellan for biskop Ellenhard av Freising ved München i Bayern, og kannik i klosteret St. Andreas der, og til slutt domkannik.

Han døde en 31. juli en gang på 1000-tallet i Freising. Hans grav var i klosteret St. Andreas. Under sekulariseringen ble denne kirken revet, og da ble relikviene flyttet til Nandlstadt, hvor Batho fortsatt æres. Hans minnedag er 30. juli.

av Webmaster publisert 16.12.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53