De hellige Bathus, Wereka og ledsagere (d. 370)

Minnedag: 26. mars

De hellige Bathus og Wereka og deres ledsagere var gotere som gikk over til kristendommen, til stor irritasjon for deres konge, Jungerich eller Athanaric. De ble alle brent til døde i en kirke i 370. Deres minnedag er 26. mars.

av Webmaster publisert 23.01.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:53