Baudolin av Alessandria (~700-~740)

Minnedag: 10. november

Baudolin av Alessandria (~700-~740)
Skytshelgen for byen og bispedømmet Alessandria

Den hellige Baudolin (Baldo, Baudilio; it: Baudolino; lat: Baudolinus) ble født rundt 700 i Italia og levde på langobardkongen Liutprands tid (712-44). Han kom fra en rik adelsfamilie, men trett av dette livet ga han bort alt han eide til de fattige og levde som eremitt i en hytte nær elven Tanaro ved Alessandria i Piemonte i Nord-Italia. Han var en undergjører med clairvoyante og profetiske gaver, og det ble sagt at ville dyr kom til hans hytte for å høre ham snakke om Gud. Han mottok med vennlighet de fattige, de marginale og de som søkte Gud.

Han døde rundt 740 i Forum Fulvii (dagens landsby Villa del Foro) nær sin eneboerhytte og ble gravlagt der. Det eldste vitnesbyrdet om ham er gitt av historikeren Paulus Diakonen, en langobardisk benediktinermunk (720-ca 799), som praktisk talt var hans samtidige, i hans Historia Langobardorum. Paulus forteller at en greve som var på jakt, skjøt en pil for å treffe en hjort, men traff i stedet Anfuso, barnebarn av kong Liutprand. Såret var alvorlig og kongen sendte bud til Baudolin for at han skulle gå i forbønn for gutten hos Gud. Men før budbringerne kom frem, var Anfuso død, og før de rakk å komme frem med sitt ærend, fortalte eneboeren at han visste hva som hadde skjedd, men at han ikke kunne gjøre noe, ettersom gutten allerede var død.

Baudolins minne ble først dyrket av de såkalte Humiliati, og hans relikvier ble flyttet til en humiliati-kirke i Alessandria da denne byen ble grunnlagt i 1168 og innbyggerne i Villa del Foro flyttet dit. Tradisjonen sier at han i 1174 viste seg på bymuren i Alessandria og slo en beleirende ghibellinsk hær på flukt. I 1189 ble det bygd en kirke til hans ære og betrodd til Humiliati. Da denne grupperingen ble oppløst, gikk kirken i 1571 over til dominikanerne. De ønsket å øke helgenens allerede store popularitet, så det vokste opp mange legender rundt ham, og mange av dem gjorde ham til biskop eller erkebiskop.

Humiliati var en bevegelse som vokste frem mellom 1170 og 1178 i Milano blant håndverkere som drev med ull. De henga seg til evangelisk fattigdom, arbeid, avholdenhet, bot og forkynnelse og ble anerkjent som en religiøs orden med en mannlig og en kvinnelig gren. Den mannlige grenen ble oppløst i 1571, mens den kvinnelige grenen besto helt til 1700-tallet. Humiliati regnet Baudolin som en av sine egne, men det er historisk ukorrekt, siden bevegelsen oppsto lenge etter hans død.

Da dominikanerkirken ble stengt i 1803, ble Baudolins relikvier flyttet til kirken Sant'Alessandro, og derfra ble de i 1810 flyttet til kapellet San Baudolino i katedralen i Alessandria. Hans minnedag er 10. november og hans navn står i Martyrologium Romanum. Han fremstilles som en biskop omgitt av dyr. Han er skytshelgen for byen og bispedømmet Alessandria (begge proklamert i 1786). Forfatteren Umberto Eco fra Alessandria er inspirert av ham for navnet på hovedpersonen i hans siste roman.

av Webmaster publisert 23.01.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:53