Den salige Bertha de Alberti av Cavriglia (~1106-1163)

Minnedag: 24. mars

Den salige Bertha de Alberti av Cavriglia (~1106-1163)
Skytshelgen for kommunene Montano og Cavriglia

Den hellige Bertha de Alberti ble født rundt 1106, muligens i Firenze i regionen Toscana i Midt-Italia, mens andre kilder sier nær slottet Vernio. Hun var datter av grev Lothario di Ugo av Vernio, og hun har av senere kronikører noen ganger feilaktig blitt kalt «de Bardi».

Bertha ble som ung nonne i vallombrosaner-klosteret St. Felicitas i Firenze. Vallombrosanerordenen (Congregatio Vallis Umbrosae Ordinis Sancti Benedicti – CVUOSB) var grunnlagt i 1039 av den hellige Johannes Gualbertus. Der gjorde hun seg bemerket for sin store fromhet, så i 1153 sendte den salige Gualdo (Qualdo) Galli, vallombrosanernes ordensgeneral, henne som abbedisse til klosteret Santa Maria i Cavriglia i Valdardo i provinsen Arezzo for å reformere det.

Bertha dro hvor lydigheten måtte kalle henne, og hun utførte sin vanskelige oppgave med stort engasjement. Klostret blomstret både åndelig og i antall kall og utmerket seg gjennom en strengere observans av regelen. Hun regnes som grunnlegger av den kvinnelige grenen av vallombrosanerne, og som grunnleggelsesår regnes 1150.

Etter ti år som abbedisse i Cavriglia følte hun i fasten 1163 at slutten nærmet seg. Skjærtorsdag deltok hun i den høytidelige liturgien og vasket føttene til sine nonner, Langfredag deltok hun med stor glød i korshyllingen og Påskeaften samlet hun sine nonner og formante dem en siste gang til å forble forent i bønn og nestekjærlighet.

Tidlig på morgenen påskedag den 6. april 1163 døde Bertha i klosteret i Cavriglia (noen kilder oppgir 1197 som dødsår). Hennes relikvier ble skrinlagt i 1731, og siden har de hvilt under høyalteret i sognekirken i Cavriglia. Noen mener imidlertid at relikviene forsvant i krigene mellom Siena og Firenze på 1300-tallet. Hennes minnedag er 24. mars, men dødsdagen 6. april nevnes også.

Siden 1773 har hun vært skytshelgen for kommunene Montano og Cavriglia. Til hennes ære oppsto en forening som hadde som formål å opprettholde hennes kult. I 1815 ble den gjort om til en kongregasjon, og i 1831 ble det opprettet en annen kongregasjon for prester. Begge kongregasjonene blomstrer fortsatt og opprettholder kulten for Bertha, som feires den første søndagen i august.

av Webmaster publisert 20.12.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53