Den salige Bentivolius de Bonis (1188-1232)

Minnedag: 2. januar

Den salige Bentivolius de Bonis (1188-1232)

Den salige Bentivolius de Bonis (it: Bentivoglio) ble født i 1188 i San Severino Marche i provinsen Macerata i regionen Marche i Midt-Italia, nordøst for Assisi i Umbria. Han kalles derfor Bentivoglio de Bonis da San Severino Marche. Etter å ha hørt fransiskaneren Paulus av Spoletos prekener, ble han ble en av den hellige Frans av Assisis første, men noe obskure disipler i fransiskanerordenen (Ordo Fratrum Minorum – OFM). Han dro til Assisi og mottok drakten fra Frans selv.

En rekke av hans nære slektninger fulgte hans eksempel. Han ble presteviet, og det fortelles om hans store barmhjertighet, hans nidkjærhet og hans prekeners inspirerende natur.

Bentivolius nevnes i kapittel XLII i Fioretti di San Francesco eller «den hellige Frans' små blomster». Der heter det at sognepresten i San Severino, Don Masseo, ble kalt til orden ved å ha vært vitne til Bentivolius i ekstase mens han ba i en skog. Dermed bestemte Don Masseo seg for å forlate verden og slutte seg til fransiskanerne.

Den samme kilden forteller om hvordan han ble beordret av sine overordnede til å flytte til et sted rundt 25 kilometer unna, men var uvillig til å forlate en spedalsk som han tok seg av. Han bar da den spedalske på ryggen hele veien med stor glød og barmhjertighet. Legenden forteller at «om han hadde vært en ørn, kunne han ikke ha fløyet så raskt, og dette guddommelige miraklet gjorde alle i hele landet rundt forbløffet og beundrende».

Bentivolius døde juledag den 25. desember 1232 i klosteret i hjembyen San Severino. Han ble gravlagt i klosterkirken. Han ble saligkåret den 30. september 1852 ved at hans kult ble stadfestet av den salige pave Pius IX (1846-78). Hans minnedag er 2. januar, men 1. desember og dødsdagen 25. desember nevnes også.

av Webmaster publisert 30.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53