Den hellige Bedwin av Celliwig

Hvordan denne biskop og bekjenner Bedwin (Bedwini) kom til å bli regnet blant de walisiske helgenene, er vanskelig å si. Hans navn opptrer ikke i noen av de vanlige genealogiene, og han synes ikke å ha vært forbundet på noen spesiell måte med Wales.

I de referansene som finnes til ham i den walisiske litteraturen, er han assosiert med kong Arthur, og generelt med Cornwall. «Triadene om Arthur og hans menn» hevder at det var tre trone-stammer på øya Britannia. Den ene i Celliwig i Cornwall (nå Callington) hadde Arthur som øverste konge, biskop Bedwin som hovedbiskop og Caradog Freichfras som den øverste eldste.

En annen triade gjør Celliwig til ett av de tre erkebispedømmene i Britannia, og over det presiderte Bedwin som erkebiskop. Hans navn opptrer igjen i to av fablene i Mabinogion (en samling av elleve prosafortellinger i walisiske manuskripter fra middelalderen), i den om Culhwch og Olwen (som Bedwini), hvor han navnes som han «som velsignet Arthurs kjøtt og drikke», og i «Rhonabwys drøm» (som Bedwin). I disse fablene opptrer Arthur som Britannias forsvarer (The Champion of Britain), og de personene som opptrer i dem, blant dem biskopen, er så mytologiske som de kan få blitt.

En av ytringene fra «De vises utsagn» tilskrives denne helgenen:

Har du hørt det som ble sagt av Bedwini, / som var en biskop god og alvorlig? / «Vurder ditt ord før du ytrer det» (Rhagreithia 'th air cyn noi ddodi).

Det var en Badwin (Badwini, Bedwin), den første biskop av Elmham i East Anglia (673-80), nå inkludert i bispedømmet Norwich, men fra Norwich til Callington er det et langt stykke. Det finnes ingen kirker som er vigslet til denne helgenen, og ingen festdag oppgis.

Kilder: Baring-Gould (2) - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 15. mai 2015

av Per Einar Odden publisert 15.05.2015, sist endret 15.05.2015 - 16:08