Den salige Baltasar Ravaschieri av Chiavari (1420-1492)

Minnedag: 17. oktober

Giovanni Antonio Amadeo: Beato Baldassarre Ravaschieri, Chiesa di San Giovanni Battista e Stefano – Binasco (Milano)

Den salige Baltasar Ravaschieri (it: Baldassarre) ble født i 1420 i Chiavari ved Genova-bukten i provinsen Genova i regionen Liguria i Nord-Italia. Han kom fra en fornem familie. Han sluttet seg til fransiskanernes observantgren (Ordo Fratrum Minorum Observantiae – OFMObs), avla løftene og ble presteviet. Senere tok han doktorgraden i teologi. Han ble venner med den salige Bernardin av Feltre, og han sluttet seg entusiastisk og suksessfullt til hans prekenkampanjer.

Senere ble han guardian (superior) i klosteret i Chiavari og provinsial for ordenens provins Genova. Dessverre ble hans arbeid avbrutt av hans stadig dårligere helse etter at han fikk podagra, men dette stanset ikke hans pastorale aktiviteter helt. Når han var for syk til å kunne gå, sørget han for at han ble båret inn i kirken slik at han kunne assistere ved messen og officiet, og han utviklet en spesiell tjeneste i skriftestolen. Store menneskemengder strømmet til byen for å skrifte for ham og å motta åndelig veiledning.

For å få litt tid og fred for sine egne åndelige behov, pleide han å bli båret ut i de nærliggende skogene, hvor han oppholdt seg for perioder med meditasjon og lesning. Under en av disse periodene fikk han en visjon av Jomfru Maria, og det ble sagt at han på mirakuløst vis fikk ly fra et farlig snøfall.

Han døde den 17. oktober 1492 i Binasco mellom Milano og Pavia i Nord-Italia. Hans jordiske rester ble flyttet derfra til Pavia i 1805. En lokal kult utviklet seg svært raskt, og den har fortsatt hele tiden siden. Han ble saligkåret den 8. januar 1930 ved at hans kult ble stadfestet av pave Pius XI (1922-39). Hans minnedag er dødsdagen 17. oktober, men 25. oktober nevnes også. Han æres i bispedømmet Pavia i Italia.

av Webmaster publisert 07.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53