Den hellige Bonitus av Clermont (623-706)

Minnedag: 15. januar

Den hellige Bonitus av Clermont (623-706)

Den hellige Bonitus (fr: Bonet, Bonnet) ble født i 623 i Auvergne i Frankrike. Han er en av de utallige helgenkonstellasjonene som omgir det merovingiske dynastiets fødsel i Gallia. Etter at frankerkongen Dagobert I (628-39) døde, overtok sønnen Klodvig II (639-57) som konge av Neustria, som omtrent tilsvarer det moderne Normandie, og Burgund, mens hans bror, den hellige kong Sigebert III, regjerte over den østlige delen, Austrasia (639-56).

Bonitus ble kansler for Sigebert, og åpenbart han for en stor del ansvarlig for den gode orden som hersket i kongeriket. I 677 ble han utnevnt til guvernør av Marseille av kong Theoderik III (670-91) (fr: Thierry), og der styrte han like effektivt. Han prøvde i størst mulig grad å avskaffe slaveri i den regionen han hadde innflytelse over.

Bonitus' eldre bror var den hellige biskop Avitus II av Clermont i Auvergne. Før han døde i 689, anbefalte han at Bonitus skulle etterfølge ham som biskop av Clermont. Bonitus ble da også konsekrert. Men etter ti år som biskop begynte han å få samvittighetskvaler og tvilte på om valget av ham var kanonisk korrekt. Etter å ha konsultert den hellige Tillo sa han fra seg embetet i 699 og trakk seg tilbake til benediktinerklosteret Manlieu i Clermont, hvor han foretrakk å tilbringe resten av livet som enkel munk.

Han foretok en valfart til Roma, men på tilbakeveien døde han i 706 i Lyon, 83 år gammel [kilden Infocatho sier at han døde i 710]. Hans minnedag er 15. januar og hans navn står i Martyrologium Romanum. 39 steder i Frankrike, vesentlig i Auvergne, står under hans beskyttelse.

av Webmaster publisert 19.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:53