Den hellige Benildis av Córdoba (d. 853)

Minnedag: 15. juni

Den hellige Benildis av Córdoba (d. 853)

Den hellige Benildis (sp: Bénilde) levde på 800-tallet i Córdoba i Andalucía i Sør-Spania, som på den tiden var maurernes hovedstad. Maurerne var afrikanske muslimer som hadde erobret Spania på 700-tallet. Midt på 800-tallet drev de kristenforfølgelser under emir Abderrahman (Abd al-Rahman) II (822-52) og hans enda strengere etterfølger Muhammad I (852-86).

Benildis var da en middelaldrende kvinne, og hun ble så slått av den styrke som den hellige presten og munken Anastasius viste da han led martyrdøden sammen med sin hellige medbror Felix den 14. juni 853, at hun selv meldte seg for kadien (den muslimske dommeren) og møtte døden med stort mot på bålet dagen etter. Hennes aske ble etterpå spredt i elven Guadalquivir.

Hennes minnedag er dødsdagen 15. juni og hennes navn står i Martyrologium Romanum. Beretningen om hennes martyrium ble skrevet av den hellige presten Eulogius av Córdoba, som førte en protokoll over dem som led martyrdøden mellom 822 og 859 og beskrev deres lidelse og død i forfølgelsene. Dette var verket Memorialis Sanctorum, «De helliges minne». For bakgrunn samt oversikt over alle martyrene mellom 822 og 859, se Martyrene av Córdoba.

av Webmaster publisert 06.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:53