Den hellige Buriana av Cornwall (500-t)

Minnedag: 4. juni

Den hellige Buriana av Cornwall (500-t)

Den hellige Buriana (Buryan, Beryan, Burien) var en irsk kvinne som på 500-tallet dro til Cornwall i Sørvest-England i bølgen av masseinnvandringen av irske misjonærer. Ingenting er kjent om henne bortsett fra navnet.

Legenden forbinder henne imidlertid med kong Gerren (Gereint) Llyngesog ab Erbin av Dumnonia (480-508), et kongerike som omfattet Cornwall, Devon og store deler av Somerset. Hun skal ha kommet til Cornwall sammen med den hellige Piran og skal ha kurert kongens sønn for en lammelse. Kanskje på grunn av disse helbredende evnene bortførte Gerren henne, og hennes løslatelse ble først avtalt da Piran var tvunget til å gripe inn.

Imidlertid insisterte kongen på tilsynelatende umulige betingelser. Buriana ville bli løslatt først når han ble vekket av ekkoet fra en gjøk som gol over et snøkledt landskap. Til tross for at de to betingelsene opplagt var selvmotsigende, ba Piran hele natten for at de skulle oppfylles. Mirakuløst nok falt snøen, og om morgenen våknet Gerren til lyden av en gjøk. Han var så imponert at Buriana raskt ble satt fri.

Men ikke lenge etter prøvde Gerren å kidnappe Buriana igjen, og det er sagt at hun falt død om i det øyeblikk han lyktes. Hun ble gravlagt i det kapellet som var tilknyttet hennes eneboerhytte i St. Buryan i Cornwall, der hvor hennes kirke nå står.

Buriana ble titularhelgen for en kirke som ga navn til landsbyen St. Buryan overfor Scilly-øyene, en mil sørvest for Penanze, tre kilometer nord for St. Levan og fem kilometer øst for Land's End. Den første skriftlige henvisningen til henne er et angelsaksisk charter i 943. Kong Athelstan (Æthelstan) av Wessex og England (924-39) bygde et kollegium og en kirke der i 930 for å huse hennes relikvier. Det var opprinnelig andre dedikasjoner til henne i Veryan, også i Cornwall, og i Berrien og Lan-verrien i Bretagne, dit hun muligens foretok reiser. Hennes minnedag er 4. juni. Den oppgis også til 1. mai, noen ganger også 29. mai på grunn av en feilidentifisering med den hellige Bruinech (Bruniec), en datter av kong Crimthan av Munster og fostersøster av den hellige Kieran av Saighir.

av Webmaster publisert 20.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:53