De hellige Beatus og Bantus av Trier (600-t)

Minnedag: 28. juli

De hellige Beatus og Bantus (Banthus) var brødre og levde på 600-tallet i dagens Tyskland. Ifølge overleveringen levde de som eneboere i Trier (Trèves). Bantus skal ha vært prest. Deres relikvier hviler i Bantus-Kapelle i domkirken i Trier. De levde samtidig som den hellige Magnerik av Trier.

Bantus tjente fremfor alt de syke og fattige, og han ledet fattighospitset ved domkirken i Trier. I testamentet til diakonen Adalgisel-Grimo av Verdun fra 632 er Bantus tilgodesett med en årlig gave i naturalier til sitt hospital.

Over Beatus' grav oppsto i 1592 benediktinerklosteret St. Marien zu den Märtyrern. Senere ble hans relikvier overført til karteuserklosteret i Koblenz. Omtrent samtidig ble presteseminaret St. Bantus opprettet i Trier. Deres minnedag er 28. juli, men 25. juli nevnes også. Deres navn står i Martyrologium Romanum.

av Webmaster publisert 23.01.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:53