Den hellige Benignus av Angoulême (400-t)

Minnedag: 3. november

Den hellige Benignus var i følge den hellige Gregor av Tours biskop av Angoulême på 400-tallet. Han ble drevet bort fra sitt bispesete av de arianske visigoterne. Han trakk seg tilbake som eremitt like ved Tours, uten tvil fordi han opprinnelig kom fra dette området.

Andre kilder gjør ham til martyr for de kjetterske arianerne. Hans minnedag er 3. november.

av Webmaster publisert 06.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:53