Den hellige Beatrix av Olive (1200/1300-t)

Minnedag: 6. november

Denne legendariske hellige Beatrix nevnes av Menologium cistertiense fra Antwerpen fra 1630 under 6. november. Hun var en cisterciensisk nonne i Olive i Morlanwelz i Belgia, svært hengiven til Jomfru Maria, som mistet sitt religiøse kall og forlot klosteret. Etter femten år på valfart angret hun og vendte tilbake til Olive hvor hun erfarte i en mirakuløs visjon at Jomfru Maria hadde erstattet henne i hennes fravær og støttet hele kommuniteten i hennes verv.

Mer er ikke kjent om henne, heller ikke når nøyaktig hun levde. Cistercienserklosteret Olive ble grunnlagt i 1233, mens Henriquez' menologium vitner om en kult for Beatrix av Olive på 1600-tallet. Av dette kan det sluttes at hun levde mellom 1200- og 1300-tallet. Fortsatt æres hennes relikvier i sognekirken i Morlanwelz i Belgia.

av Webmaster publisert 23.01.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:53