Den salige Bernardin de’Bustis (d. 1513)

Minnedag: 8. mai

Den salige Bernardin de’Bustis (d. 1513)

Den salige Bernardin de'Bustis (it: Bernardino) ble født rundt midten av 1400-tallet i Milano i regionen Lombardia i Nord-Italia. Han kom fra adelsfamilien de'Bustis eller de'Busti. Han begynte sine studier i hjembyen under veiledning av sin far. Deretter fortsatte han til Pavia, hvor han tok eksamen i jus.

I 1475/76 trådte han inn i fransiskanerordenens observantgren (Ordo Fratrum Minorum Observantiae – OFMObs) og ble medlem av den lombardiske provinsen i klosteret Legnano, hvor han mottok ordensdrakten. Allerede som legmann viste han optimale moralske kvaliteter, og de økte ytterligere da han ble ordensmann med den store andakten han viste for Den uplettede jomfru.

Bernardin ble en fremragende teolog og fransiskansk predikant, og han var en nidkjær forkjemper for doktrinen og kulten for Jesu hellige navn, for Den uplettede Jomfru og for den hellige Josef. Han var også en produktiv forfatter av utallige dogmatiske, moralske og asketisk-mystiske verker. Blant hans mange teologiske verker er de marianske de fremste. Der introduserer og forsvarer han energisk læren om Marias uplettede unnfangelse og eksponerer Marias velgjørende aktivitet som Mediatrix i frelsesverket som Coredemptorix.

I tillegg skrev han Defensorium, hvor han viser seg som moralist og forsvarer av Monti di Pietà, et av tidens mest radikale sosiale tiltak. Ordet mons betyr bokstavelig en opphoping av verdier eller penger, i dag kalt kapital. De opprinnelige Montes pietatis, «medlidenhetsfond», ble trolig grunnlagt på 1300-tallet av en biskop av London, Mikael av Northborough. Han satte av 1.000 sølvmark som skulle lånes ut uten renter til de fattige, som skulle etterlate en eller flere eiendeler som sikkerhet. Fransiskaneren Barnabà da Terni grunnla en lignende «pantelånerforretning» i Perugia i 1462, og andre ble senere åpnet i Toscana, Marche og i Kirkestaten. Men det var den salige fransiskaneren Bernardin av Feltre som overtok ideen og omdannet den til en effektiv organisasjon.

Bernardin døde den 8. mai 1513 i Santa Maria di Melegnano ved Milano. Hans etternavn har fått noen forskere til å tro at han ble født i Busto Arsizio, hvor det har blitt etablert en lokal kult, til tider blandet sammen med den hellige Bernardin av Siena. Bernardin minnes som salig i flere fransiskanske martyrologier med minnedag på dødsdagen 8. mai, selv om hans kult ennå ikke har blitt offisielt anerkjent av Kirken.

av Webmaster publisert 13.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:53