Den hellige Begga av Andenne (d. 694)

Minnedag: 17. desember

Den hellige Begga av Andenne (d. 694)

Den hellige Begga (Begge, Bège) ble født på begynnelsen av 600-tallet i Landen i Belgia. Hennes foreldre var den salige hushovmesteren (major domus) Pipin av Landen og hans salige hustru Itta av Nivelles. Begge ble æret for sine hellige liv, og Beggas yngre søster Gjertrud av Nivelles regnes også med blant helgenene. Deres brødre var den senere hushovmesteren (major domus) Grimoald og den hellige Bavo av Gent. Søstrene fikk en from religiøs oppdragelse, og en bror av moren var den hellige biskop Modoald av Trier. Pipin av Landen var den første av de karolingiske hushovmestrene. Det ble han i 622 under kong Dagobert I (628-39), etter at han hadde vært leder for den frankisk-austrasiske adelen i opposisjon mot den beryktede dronning Brynhilda. Da han døde, trakk hans enke Itta seg tilbake til det belgiske klosteret Nivelles.

Begga giftet seg med Ansegisel (Ansegilius, Ansegis, Anségise, Angisilus), som var sønn av den hellige biskop Arnulf av Metz og hushovmester for kong Sigebert III (d. 656) og Kilderik (d. 675), og de ble foreldre til Martin av Laon og hushovmesteren Pipin II av Herstal. Pipin II giftet seg med den hellige Plectrudis, men forstøtte sin rettmessige gemalinne og levde i syndig samliv sammen med hennes søster, sin vakre svigerinne Alpais, og sammen fikk de sønnen Karl Martell (716-41). Han ble igjen far til Pipin den Lille (741-68; konge fra 751) og bestefar til den salige keiser Karl den Store (768-814; keiser fra 800). Begga er dermed stammor for karolingerne.

I 691 døde Ansegisel mens han var på jakt. Enken Begga bestemte seg for å dra på pilegrimsreise til Roma. Da hun vendte tilbake, fulgte hun eksemplet fra sin mor og grunnla et kloster i Andenne ved elven Meuse i Brabant (Andenne-sur-Meuse). Hun grunnla klosteret i på et sted hun skal ha blitt vist av fugler i en drøm. Dette ble klosteret Notre-Dame og hun ledet det som abbedisse, og nonner fra søsteren Gjertruds kloster sluttet seg til henne der. Søstrene levde etter de hellige Benedikts og Kolumbans regler. Det ble senere et kloster for kanonisser, og Lateran-kannikene regner henne som medlem av sin orden. Rundt hovedkirken i klosteret grunnla hun seks kapeller for å tilsvare de syv berømte valfartskirkene i Roma, og derfor ble stedet også kalt sept-églises eller ad septem ecclesias.

Begga døde den 17. desember 694 (695?) i Andenne. Den legendariske biografien legger hennes død til 709 under en valfart til Roma under pave Hadrian I, som i virkeligheten ble valgt i 772. Hennes minnedag er 17. desember. Hennes navn står i Martyrologium Romanum. Begga grunnla ikke legsøsterskapet beginere (béguines) i Belgia, selv om de ærer henne som sin skytshelgen. Beginene ble grunnlagt fem hundre år senere, og misforståelsen skyldes navnelikheten. Begrepet beguinae oppsto rundt 1200, og var opprinnelig et bebreidende uttrykk brukt av albigenserne.

Hennes biografi, Vita sanctae Beggae, ble skrevet på 1100-tallet og inneholder elementer fra biografien om søsteren Gjertrud fra 700-tallet, klassiske reminisenser og fantastiske oppdiktede episoder.

av Webmaster publisert 23.01.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:53