Den hellige Benedikt av Angers (d. ~820)

Minnedag: 15. juli

Den hellige Benedikt var biskop av Angers i Frankrike i regjeringstiden til keiser Ludvig den Fromme (813-40), sønn av den salige keiser Karl den Store (768-814; keiser fra 800). Det var i hans tid som biskop at biskop Theodulf av Orleáns ble fengslet i Angers som forbryter mot staten og der skrev den berømte hymnen Gloria, laus et honor.

Benedikt døde rundt 820 (827?). Han ble gravlagt i krypten under kirken Saint-Maurille. Men alle miraklene som skjedde ved hans grav, gjorde at prestene overførte hans relikvier til et skrin i høyalteret i kirken. Der oppbevares hans hode separat i et relikvar av sølv. Hans minnedag er 15. juli.

av Webmaster publisert 29.01.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:53