Den hellige Benedikt av Cupra (d. 304)

Minnedag: 13. oktober

Den hellige Benedikt av Cupra (d. 304)
Skytshelgen for San Benedetto al Tronto

Den hellige Benedikt ble født en gang på 200-tallet i Italia. Han var muligens soldat, men vi har ikke mange opplysninger om ham. Noen historikere sier han opprinnelig kom fra Friuli og tilhørte den keiserlige forlegningen i Cupra. Han ble omvendt til kristendommen mens han var i hæren. Tradisjonen sier at han led martyrdøden på broen over elven Menocchia nær den gamle byen Cupra. Det var den 14. oktober 304, mens Diokletian var keiser (284-305).

Etter Benedikts martyrium ville de kristne på stedet begrave ham og bygde en hemmelig katakombe som de kunne gå til uten å bli sett av hedningene. På martyrens grav ble det satt opp en gravstein, som delvis er bevart.

Etter keiser Konstantin I den Stores toleranseedikt som innførte religionsfrihet i Romerriket, ble det snart bygd et lite kapell (oratorium) over Benedikts grav. Dit kom mange for å be på grunn av martyrens ry som undergjører, spesielt når det gjaldt sykdommer i hodet. Senere ble det bygd en sognekirke nær kapellet, og denne ble senere en klosterkirke. I 1698, under ombyggingsarbeider i kirken, ble alteret for Benedikt liggende inne i sognekirken. Hans grav ble altså aldri flyttet fra sitt opprinnelige sted.

I klosterkirken San Benedetto, nær byporten i den gamle delen av byen San Benedetto del Tronto, finnes en gravstein som lokal tradisjon sier er en del av gravsteinen for martyren Benedikt. Gravsteinen sier at Benedikt ble gravlagt i fred, 28 år gammel, under konsulene Diokletian og Maximian. Gravsteinen sier også at i samme grav ble også Benedikts søster Frutta gravlagt, etter at hun døde 58 år gammel.

Innbyggerne i San Benedetto del Tronto feirer festdagen for sin skytshelgen hver 13. oktober med stor høytid.

av Webmaster publisert 29.01.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:53