Den salige Benignus Romanus (d. 1544)

Minnedag: 26. mars

Den salige Benignus (it: Benigno) ble født på 1400-tallet i Palermo på Sicilia i Italia. Hans foreldre var fromme romere, opprinnelig fra Orte ved grensen til Toscana. Benignus ble tidlig et eksempel for unge menn på sin tid. Tyve år gammel sluttet han seg til fransiskanerne (Ordo Fratrum Minorum – OFM) i deres kloster i Gancia øst for Palermo. Der arbeidet han hele livet i hagen og utmerket gjennom iherdig bønn, kjærlighet til ensomhet, tilbaketrukkethet og stillhet samt sine strenge botsøvelser.

Benignus ble holdt høyt i akt av adel og folk i Palermo, og gjennom hans innflytelse ble det grunnlagt mange klostre for fransiskanske observanter i byer og på landsbygda på Sicilia, og han ble kalt den tredje grunnleggeren av den sicilianske provinsen. Keiser Karl V (1519-56) holdt ham kjær, og da han i 1537 kom til Palermo etter en triumf i Tunis, ville han treffe Benignus, som forutsa mange ting som senere gikk i oppfyllelse.

Det fortelles at en viss Antonio La Russa fra Agrigento, som hadde en bror som i femten år hadde vært slave hos tyrkerne, kjente til Benignus' hellighet og gikk til ham for å finne ut om broren fortsatt levde eller var død. Benignus kunne ikke bare fortelle at broren levde, men at han var ved god helse og ville snart komme tilbake, siden han nettopp var satt fri. Femten dager senere skjedde det som Benignus hadde fortalt. Benignus hadde også evnen til å utføre mirakler mens han ennå levde.

Etter et hellig liv døde Benignus den 26. mars 1544 i hellighets ry. Hans legeme ble plassert i kirkens kor, og da kirken kollapset i 1672, var det bare koret med Benignus' grav som var uskadet. Hans bevarte legeme ble da flyttet til sakristiet, hvor det fortsatt er bevart. På skrinet står denne teksten: HIC JACET / CORPUS B. BENIGNI ROMANO / CIVIS PANORMI / VIXIT ANNOS LXX / ET TEMPORE CAROLI V IMPERATORIS / MULTA PRAEDIXIT / ET MULTIS MIRACULIS CLARUIT.

Benignus' kult er aldri offisielt anerkjent, men han kalles alltid salig. Ingen kjent fest eksisterer, men dødsdagen 26. mars er en naturlig minnedag.

Navnet Benignus er temmelig sjeldent, det er latin og betyr «den som forutsier det gode». Selv om det brukes lite i dag, finnes det i tidens løp atten kjente hellige med dette navnet Tre av dem er biskoper, syv martyrer, seks munker, en skotsk prest og en eremitt. Ved siden av Benignus av Todi er den best kjente martyren den hellige Benignus av Dijon, biskopene er de hellige Benignus av Milano, byens tyvende biskop på 400-tallet, Benignus av Utrecht, som nevnes av pave Pelagius II (579-90), samt biskop Benen (Benignus) av Armagh i Nord-Irland.

av Webmaster publisert 06.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:53