Den hellige Berius av Konstantinopel (200-t?)

Minnedag: 29. juli

Den hellige Berius er en helgen med et svært omdiskutert navn, faktisk kaller hagiografene ham for Benjamin, Berius, Benius eller Bineus. Synaksariene i Konstantinopel minnes martyriet til Benjamin og Berius den 29. juli, mens dagen etter gjentar de samme synaksariene martyriet til Benjamin, Benios og Binaios.

Forskerne mener at det her dreier seg om fire forskjellige varianter av samme navn. Hans martyrium kan ha skjedd nær palasset i Hebdomon i utkanten av Konstantinopel. Dessverre finnes det ingen biografiske eller kronologiske detaljer som kan øke presisjonen.

Det er trolig at Berius levde før keiser Konstantin I den Store kom til makten (306-37; enekeiser fra 324) og i 330 flyttet hovedstaden til det gamle Bysants og ga den navnet Konstantinopel etter seg selv. Konstantin var positivt innstilt til kristendommen, så derfor ble Berius trolig drept på 200-tallet, mens dekretene fra tidligere keisere fortsatt sto ved lag.

av Webmaster publisert 13.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:53