Den hellige Bernulf av Utrecht (d. 1054)

Minnedag: 19. juli

Skytshelgen for syke barn, ufruktbare hustruer; for «Bernulf-gildet for kristen kunst»

Den hellige Bernulf (mer korrekt Bernold) ble født på 900-tallet i Nederlandene, som da tilhørte Lorraine (Lothringen). Han var sogneprest i Geldern og ble i 1028 utnevnt til biskop av Utrecht av keiser Konrad II (1024-39). Keiserens vanlige praksis i bispeutnevnelser gjør det sannsynlig at Bernulf var en tjenestemann av et eller annet slag ved keiserens hoff og velkjent for keiseren, som alltid støttet biskopene straks de var utnevnt og forble på vennskapelig fot med de fleste av dem.

En god del av Bernulfs innstats som biskop gikk med til å utvide bispedømmets område, og til dette fikk han hjelp både fra Konrad og av kong Henrik, som etterfulgte Konrad i 1046 som Henrik III (1039-56). Henrik var en venn av Bernulf og ga ham enda flere eiendommer da han besøkte Utrecht i 1040 og igjen i 1042 etter en ekspedisjon mot ungarerne, hvor Bernulf trolig deltok.

Disse og andre donasjoner gjorde de verdslige herskerne i Lorraine rasende, og i 1046, da Henrik var i Roma, dannet de en liga mot ham. Til tross for ligaens støtte fra sakserne, danskene, England og selv den hellige pave Leo IX (1049-54), var Henrik i stand til å bekjempe opprørerne. Han fulgte opp sin seier med et konsil i Aachen i 1049, presidert over av paven, hvor han stadfestet og økte landområdene til bispedømmet Utrecht.

Bernulfs andre prinsipielle interesse som biskop var reform. Han deltok på en nasjonal synode i Frankfurt og støttet Konrad da han reduserte de biskoppelige rettighetene over benediktinerklosteret i Amersfoort, selv om dette hadde vært en episkopal grunnleggelse og Bernulf mistet noe av sin innflytelse som resultat. Bernulf fremmet cluniacensiske reformer i klostrene i sitt bispedømme og var aktiv i å redusere verdslig kontroll over ulike kirker. Han var ansvarlig for å bygge tre kirker i selve Utrecht og en fjerde i Deventer.

Bernulf døde den 19. juli 1054 i Utrecht. Hans kult stammer senest fra 1300-tallet. Hans minnedag er dødsdagen 19. juli og hans navn står i Martyrologium Romanum. De nederlandske kunstnerne valgte ham som sin skytshelgen da de i 1917 etablerte «Bernulf-gildet for kristen kunst».

av Webmaster publisert 15.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:53