Den hellige Bertil av Blidsberg (1000-t)

Minnedag: 24. september

Den hellige Bertil er en svensk bygdehelgen og lokalhelgen fra Blidsberg i Västergötland.

For en senere tid er den fortidsforskende sognepresten Arvid August Afzelius i Enköping mest kjent fordi han sammen med Erik Gustaf Geijer ga ut «Svenska folkvisor från forntiden» i tre bind. I «Svenska folkets sagohävder», som kom i 1844, har han gjengitt folkelige sagn også om hellige menn. Blant disse nevner han den folkelige helgenen Bertil av Blidsberg i Östergötland. Afzelius sier selv at det han forteller om Bertil og hans kamp mot Kettil Okristen «er etter sagn blant folket». Noen andre kilder til tradisjonene om den hellige Bertil finnes så vidt man vet ikke.

Om den hellige Bertil av Blidsberg ikke var Västergötlands første martyr blant de fromme legmennene, så må han i hvert fall ha vært en av de første. Ifølge den folkelige tradisjonen går hans historie tilbake på den aller første kristne tiden på 1000-tallet. Det var i uroen etter Olof Skötkonungs dåp han møtte martyrdøden.

I de traktene av Redväg herred hvor Bertil levde, hersket en storbonde med navnet Kettil Okristen. Han ble kalt dette av de nyomvendte kristne og selv så han det som et hedersnavn. Da han vikk kjennskap til at kong Olof Skötkonung hadde latt seg døpe, gjorde han opprør til den gamle åsatroens forsvar. Blant de kristne som hans menn kjempet mot, var også Bertil fra Blidsberg. Hvem han egentlig var, vet vi ikke, men han kan ikke ha vært noen ubetydelig person. I så fall skulle ikke tradisjonen ha bevart hans navn fra begynnelsen på 1000-tallet til midten av 1800-tallet.

Hva som egentlig hendte, vet vi heller ikke. Det fortelles bare at Kettil Okristens menn grep Bertil og drepte ham for hans tros skyld. Afzelius skriver at sognenes prester kunne peke ut Bertils grav og at gården Bertilsdal hadde fått navn etter ham. Nå er verken graven eller gårdsnavnet lenger bevart i folkets minne.

Hva sommer sannhet om den hellige Bertil og hva som er dikt, kan ingen lenger avgjøre. Kanskje har Tryggve Lundén rett i at Bertil av Blidsberg ganske enkelt har blitt født i folkefantasien som et symbol for dem som døde under de første store stridene mellom åsatro og kristendom i Västergötland. Den kampen krevde sikkert mange offer, og blant dem kan det sikkert ha vært en mann fra Blidsberg som hette Bertil. Men hvorfor akkurat han ble gjort til en folkelig helgen, kan ingen si. Noen detaljer om hans liv har tradisjonen ikke bevart. Han fikk personifisere dem som falt i kampen for troen.

Man kjenner ikke noen minnedag for Bertil, men i Sverige feires den 24. september alle Sveriges helgener som ikke har noen egen dag i kalenderen.

av Webmaster publisert 13.05.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:53