Den hellige Bertilia av Mareuil ( -~687)

Minnedag: 3. januar

Den hellige Bertilia av Mareuil ( -~687)

Den hellige Bertilia var en adelig jomfru som levde et begivenhetsløst liv preget av velgjørende arbeid og bønn i nærheten av Arras. Hun giftet seg etter sin stand med den unge adelsmannen Goutland, men de avla gjensidig løfte om evig kyskhet. Hun og mannen fortsatte å hjelpe de fattige og syke.

Etter at mannen døde, ble Bertilia eneboerske i Mareuil (Maroeuil, Marolles) i bispedømmet Arras i Nordøst-Frankrike. Hun fikk bygd en kirke der viet til den hellige Amandus (Saint-Amand), og hun bodde i en celle knyttet til den.

Hun døde rundt 687 og ble gravlagt i kirken Saint-Amand. Der ble hennes relikvier skrinlagt i 1081 og flyttet til en mer ærefull plass i 1288. Hennes minnedag er 3. januar.

av Webmaster publisert 21.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53