Den salige Bertheid av Münster (d. 1042)

Minnedag: 22. desember

Den salige Bertheid levde på 1000-tallet i Tyskland. Hun var en søster av biskop Hermann I av Münster i Westfalen. Han grunnla sognet Liebfrauenpfarrei (kirken kalles Liebfrauenkirche eller Überwasserkirche) og tilknyttet det et kloster for kanonisser («korfruer»), som han ga til henne. Klosteret ble under Bertheids ledelse et sted hvor adelens døtre fikk utdannelse. Vigslingen av klosterkirken skjedde julen 1040 med både keiser Henrik III (den Svarte) (1039-56; keiser fra 1046) og tallrike biskoper til stede.

Bertheid døde den 22. desember 1042 i Münster i hellighets ry. Hun æres som salig med minnedag den 22. desember.

av Webmaster publisert 15.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:53