Den salige Berthold av Weingarten ( -1232)

Minnedag: 19. september

Berthold-Sakramentar

Den salige Berthold ble født en gang på 1100-tallet. Kildene gir ingen opplysninger om hans opphav, og vi har også sparsomme opplysninger om hans tidlige klosterliv. Vi vet imidlertid at han hadde en sterk andakt for Jomfru Maria.

Den 22. april 1200 ble han valgt til abbed for klosteret Weingarten, som fortsatt eksisterer. Han hadde vært «prost» under sin hellige forgjenger Meingoz (1188-1200). I ånden av reformene fra Cluny og Hirsau var hans hjertesaker utsmykking av klosterkirken og en høytidelig feiring av liturgien. Han fremmet også helgen- og relikviekulten. Den hellige Nikolas av Myra spilte en spesiell rolle for ham.

Han fremmet særlig kulten for Jesu dyrebare Blod, og tradisjonen sier at han som første abbed lot fremstille et kostbart relikvar for en relikvie av Jesu blod. Han ga inngående bestemmelser om Mariakulten i klosteret, blant annet bestemte han at det hver lørdag skulle feires en Mariamesse. Det samme skulle det på vigilien for Herrens bebudelse den 25. mars.

Berthold fremmet også gullsmedkunsten, og under hans styre nådde Weingarten sitt høydepunkt i sin kulturelle blomstringstid i middelalderen.. Han oppnådde verdensberømmelse gjennom sin messebok, kjent under navnet Berthold-Sakramentar, som oppsto før 1215 eller mellom 1215 og 1217. Denne messeboken betraktes med rette som et av de kunsthistorisk mest interessante senromanske håndskriftene i Europa på 1100/1200-tallet.

Berthold døde den 19. september 1232 i Weingarten. Han kalles Berthold av Heimburg i abbedlisten i Weingarten. Han er åpenbart ikke hellig, men det er gjort forsøk på å hevde ham som salig (beatus). Hans minnedag er dødsdagen 19. september.

av Webmaster publisert 20.12.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53