Den hellige Bessarion av Larissa (d. 1540)

Minnedag: 15. september

Den hellige Bessarion ble født nær Trikkala i Hellas. Han fikk veiledning av biskopen av Larissa, som viet ham først til prest og senere til biskop. Men innbyggerne i Elasson avviste ham, noe som smertet ham svært høyt. Da Markus døde, ble Bessarion utnevnt til metropolitt av Larissa av den økumeniske patriarken og betrodd omsorgen for de materielle og åndelige behov hos sine troende.

Han døde i 1540. Etter sin død ble han gjenstand for stor venerasjon. Hans relikvier ble gjemt av tyrkerne og er forsvunnet.

av Webmaster publisert 17.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54