Den hellige Bettelin av Croyland (700-t)

Minnedag: 9. september

Glassmaleri i kirken St Mary’s i Stafford: De hellige Diuma (første biskop av Mercia), Bertelin (skytshelgen for Stafford) og Chad (biskop av Lichfield)Skytshelgen for Stafford i England

Den hellige Bettelin (Beccelin, Bethlin, Bethelm, Bertelin, Berthelm, Bertram; lat: Bertelmus) var i følge legenden sønn av en hersker i Stafford i det daværende kongeriket Mercia i England. En gang han var på besøk i Irland, ble han forelsket i en prinsesse, og de giftet seg og vendte tilbake til England. Men hun døde en fryktelig død. En gang de var midt i en skog, satte hennes fødselsveer inn, og han løp da etter en jordmor. I mellomtiden fødte hun et barn, men både hun og barnet ble revet i stykker og spist av skrubbsultne ulver. Da ble den sønderknuste Bettelin eneboer. Denne historien er imidlertid lånt fra legenden om den hellige Bertelme av Fécamp.

Det som er sikkert, er Bettelin tidlig på 700-tallet var eremitt i Croyland (nå Crowland) i Lincolnshire i England og disippel av den hellige eneboer Guthlac, som bodde i en eneboerhytte like ved. Bettelin praktiserte den mest ekstreme askese og levde et liv i kontinuerlig bønn. Han mottok råd fra Guthlac på hans dødsleie i 714 og deltok i hans begravelse. Senere forfattere beskriver hvordan han en gang motsto en fristelse til å kutte over Guthlacs strupe en gang han barberte ham. Senere legender forteller hvordan Bettelin forlot sin eneboerhytte for å drive bort erobrere med hjelp av en engel før han vendte tilbake til sin celle for å dø.

Allerede på Bartolomeusdagen i 716 la kong Ethelbald (Æthelbald) av Mercia (716-57) ned grunnsteinen til et kloster til ære for Guthlac. Ethelbald hadde besøkt Guthlac mens han var tronpretendent, og eneboeren hadde da profetert at han ville bli rettmessig konge. Ethelbald avla da løfte om at han i tilfelle ville bygge et kloster i Croyland, og dette løftet holdt han. Bettelin og hans ledsagere fortsatte å bo i området i mange år etterpå under ledelse av Kenulf (Kenulphus, Cenwulf), den første abbeden for det nye klosteret.

Bettelin tilbrakte resten av livet i sin celle i Croyland og døde der en gang senere på 700-tallet. Noe av hans relikvier kan ha blitt flyttet før klosteret ble plyndret og brent av danskene i 871, da den hellige Theodor og hans ledsagere led martyrdøden, for en helgen ved navn Bettelin var skytshelgen for byen Stafford. Dette tyder på at han var eremitt i Ilam i Staffordshire, hvor et kapell, en kilde og en brønn fortsatt minner om ham og hvor betydelige fragmenter av hans skrin er bevart. Hans minnedag er 9. september, men 10. august nevnes også for Bettelin av Ilam.

av Webmaster publisert 17.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54