Den hellige Benignus av Flay ( -725)

Minnedag: 20. mars

Den hellige Benignus arvet en liten formue fra sine foreldre, men ga den til klosteret Fontenelle (nå Saint-Wandrille). Deretter ble han munk og senere abbed i klosteret. Men han ble drevet bort fra klosteret av politiske grunner – frankere fra Austrasia jagde ham bort fordi han var franker fra Neustria.

Han trakk seg da tilbake til Flay, hvor munkene ba ham om å bli deres abbed. Etter at Karl Martell (716-41) seiret og fikk makten i Frankrike som hushovmester (major domus) og reell hersker, vendte han tilbake til Fontenelle, men han fortsatte å lede munkene i Flay. Han døde kort tid etter, i 725. Hans minnedag er 20. mars.

av Webmaster publisert 16.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:54