Den hellige Berthold av Garsten (~1060-1142)

Minnedag: 27. juli

Den hellige Berthold av Garsten (~1060-1142)

Den hellige Berthold de Ranchez (lat: Bertholdus) ble født rundt 1060 ved Bodensjøen i Østerrike. Han tilhørte formodentlig familien til domfogdene av Regensburg og grevene av Bogen. En versjon av hans biografi sier at han giftet seg, men etter et kort ekteskap døde hans hustru, og han ble enkemann i en alder av tretti år. Straks sluttet han seg til benediktinerne (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i Sankt Blasien i Schwarzwald. En annen versjon sier at han gitt inn i dette klosteret som svært ung og nevner ikke noe ekteskap.

Han ble bibliotekar og i 1094 subprior i Sankt Blasien. Han tid i Sankt Blasien var svært viktig, siden den satte ham i kontakt med den cluniacensiske reform, som bare hadde gjort sporadisk fremgang i det tyske imperiet. Han ble senere en ivrig fremmer av denne reformen da han senere flyttet igjen. I 1107 ble han kalt av abbed Hartmann i Göttweig, også i Schwarzwald, til å bli ny prior etter Wirnt, som hadde blitt sendt sammen med noen munker til Garsten i Steiermark, den østerrikske regionen mellom Kärnten og Ungarn. Der hadde markgreve Ottokar av Steiermark i Østerrike rundt 1105 grunnlagt et kloster for sekulære kanniker, men kommuniteten levde ikke opp til hans forventninger. Derfor oppløste han den og installerte benediktinere der i stedet.

Rundt 1111 ble Wirnt sendt for å lede et kloster i Bayern, og markgreve Ottokar utnevnte Berthold til den første abbeden i Garsten. Berthold etablerte snart en rigorøs disiplin og reform etter cluniacensiske linjer, og det i en slik grad at klosteret ble et valfartsmål. I Garsten grunnla han et hospits for gjester og et hospital for de fattige, og hans vennlighet overfor de fattige og pilegrimene ble en belastning for ressursene til det unge klosteret, og dette førte til historier om hvordan Gud grep inn på mirakuløs måte for å holde det gående. Berthold hadde ry som profet og undergjører. Med dyktig administrasjon økte han klosterets eiendommer, takket være gaver og testamentariske gaver fra private, som fra keiser Konrad III (1093-1152).

En statue av Berthold av Garsten i klosteret Melk

Berthold hadde et ry for å ha levd et hemmelig liv med strenge botsøvelser, spiste aldri kjøtt eller fisk og tilbrakte det meste av nettene i bønn. Hans råd ble søkt av de mange besøkende som kom til klosteret for å høre ham preke, og han bygde opp et rykte som en klok og effektiv veileder, spesielt i skriftestolen. Han lærte legfolk og munker praksisen med hyppige skriftemål, og han tilbrakte mange timer i skriftestolen. Keiser Konrad III var også hans skriftebarn.

Berthold døde sent på kvelden den 27. juli 1142 i Garsten etter mer enn tretti års mønstergyldig regjeringstid. Hans kult startet straks, og hans grav i klosterkirken ble et valfartsmål. Hans kult ble godkjent av den lokale biskopen av Passau i 1236, som skrev ham inn i helgenfortegnelsen. På 1800-tallet ble det godkjent et officium til hans ære til lokalt bruk. I 1951 tok de østerrikske benediktinerne opp hans sak og fikk den offisielt anerkjent i Rituskongregasjonen. Berthold ble helligkåret ved at hans kult ble stadfestet den 8. januar 1970 av pave Paul VI (1963-78). Hans minnedag er dødsdagen 27. juli og hans navn står i Martyrologium Romanum. Hans minnedag feires i bispedømmene Linz, St. Pölten og Salzburg og av benediktinerne i den østerrikske benediktinerkongregasjonen. Hans liv skildres i biografien Vita Bertholdi.

av Webmaster publisert 15.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54