Den salige Benvenutus av Gubbio ( -1232)

Minnedag: 27. juni

Den salige Benvenutus av Gubbio ( -1232)

Den hellige Benvenutus (it: Benvenuto) ble født på 1100-tallet i Gubbio i regionen Umbria i Midt-Italia. Han var analfabet og ble først soldat. Han sa at soldater ble gode munker fordi de allerede hadde lagt til seg vanene med disiplin, utholdenhet og lydighet. Han kom under innflytelse av fransiskanerordenen (Ordo Fratrum Minorum – OFM), og i 1222 sluttet han seg til ordenen som legbror. Han ble opptatt av den hellige grunnleggeren Frans av Assisi personlig.

Etter eget ønske ble han satt til å pleie spedalske, et oppdrag han utførte med stor nestekjærlighet som de syke skulle ha vært Kristus selv. Han pleide deres sår, vasket dem og rygget ikke tilbake for de mest avskyvekkende tilfellene eller de mest ydmykende oppgaver. Selv om han også hadde alvorlige sykdommer selv, bar han sine egne lidelser med stor tålmodighet. Han var en idealfransiskaner, fullstendig lydig til sine overordnede. Han tilbrakte ofte mye av natten i bønn mens han strakte ut armene til Jesusbarnet.

Han døde i 1232 i Corneto i Capitanata i regionen Apulia i Sør-Italia og ble gravlagt i sognekirken, siden klosterets egen kirke var for liten til å ta imot alle menneskene som kom til begravelsen. I 1236 ga pave Gregor IX (1227-41) biskopene av Melfi, Molfetta og Venosa i oppdrag å samle informasjon til hans helligkåring. Prosessen ble ikke fulgt opp i den romerske kurien, men Benvenutus var gjenstand for en kult i disse bispedømmene og i Deliceto i bispedømmet Bovine, hvor hans relikvier var flyttet etter ødeleggelsen av Corneto rundt 1243.

Hans kult som salig skal ha blitt anerkjent gjennom et dekret som pave Innocent XII (1691-1700) utstedte i 1697. Men dette nevnes ikke i Helligkåringskongregasjonens Index ac status causarum, som er en oversikt over alle hellig- og saligkåringer mellom 1588 og 1999. Hans minnedag er 27. juni, men 30. oktober nevnes også.

av Webmaster publisert 18.12.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:54