Den hellige Birillus av Catania (d. ~90)

Minnedag: 21. mars

Den hellige Birillus (Brillus) blir sagt å ha blitt konsekrert til den første biskop av Catania på Sicilia av den hellige apostelen Peter, som han hadde reist sammen med fra Antiokia. Han døde rundt år 90 i ekstrem høy alder. Ingen fakta om ham kan etableres. Hans minnedag er 21. mars.

av Webmaster publisert 17.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54