Den hellige Bilius av Vannes (d. ~914)

Minnedag: 23. juni

Den hellige Bilius (Bili, Bille) levde i Bretagne i Frankrike rundt år 900. Han var biskop av Vannes i Bretagne fra rundt 891/892. Han siteres i aktene fra Redon i 891, 895 og 908. Han skal ha lidd martyrdøden da normannerne ødela Vannes. Kildene varierer noe når det gjelder årstallet, både 895, 908, rundt 914 og 919 nevnes. Hans minnedag er 23. juni.

av Webmaster publisert 17.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54