Den hellige Blaithmaic av Iona (~750-~823)

Minnedag: 15. januar

Den hellige Blaithmaic (Blaithmac, Blathmac, Blaithmale) ble født rundt 750 i Irland. I henhold til tradisjonen var Blaithmaic fra en fornem familie, kanskje til og med arving til en irsk trone, men han viste tidlig et religiøst sinn og trådte i stedet inn i et kloster. Hans navn ble latinisert til Florentius, noe som skyldes at det irske ordet Blath betyr blomst. Som munk var han eksemplarisk, og han ble til slutt klosterets abbed.

Men han lengtet etter martyrkronen, så han dro over til England, som da var herjet av danske hedninger. Han fikk tillatelse til å leve blant sine munkebrødre på øya Iona i De indre Hebridene på vestkysten av Skottland. Øya het opprinnelig Hy, men fikk senere navnet Iona etter den hellige Kolumba (= due på latin; hebr: iona).

I abbed Dermaits fravær fungerte Blaithmaic som midlertidig abbed. En dag rundt 823 forutså han at de danske vikingene ville angripe Iona, så han gravla skrinet med Kolumbas levninger. Etter omhyggelig å ha lagt tilbake torven over begravelsesstedet, ga Blaithmaic deretter hver munk valget mellom å flykte eller å bli værende.

Mens han feiret det hellige messeoffer neste morgen, styrtet de brutale skandinaviske angriperne inn. Hele kommuniteten ble slaktet ned inntil bare Blaithmaic var igjen. Han ble lovt at hans liv ville bli spart om han ga dem relikviene. Han nektet og ble derfor hakket i stykker av danskene på altertrinnene i klosterkirken. Da hans brødre kom tilbake, gravla de ham med stor ærbødighet der hvor han hadde falt. Mange mirakler skal deretter ha skjedd på hans forbønn.

Blaithmaic er så heldig at hans biografi ble skrevet av hans samtidige, den tyske benediktineren og abbeden Walafrid Strabo av Reichenau (824-49) og slik er historien om hans martyrium overlevert i tidenes løp. Strabos biografi har form av et 180-linjers metrisk dikt i latinske heksametre, som har blitt gjengitt i Mignes Patrologia Latina og Messinghams Florilegium Insulae Sanctorum (Paris 1624).

Blaithmaics relikvier ble senere (i 849) stedt til hvile i Dunkeld. Hans minnedag er 15. januar (19. januar nevnes også). Kilden Catholic Encyclopedia sier at han kom til Iona i 824 og døde i 835. Samme kilde sier også at Ulster-annalene legger hans død til 825, selv om Jean Mabillon (1632-1707), forfatteren av Acta Sanctorum, O.S.B., plasserer den 36 år tidligere.

av Webmaster publisert 17.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54