Den hellige Blane av Kingarth (d. ~590)

Minnedag: 11. august

Den hellige Blane, glassmaleri i Dunblane Cathedral

Den hellige Blane (Blain, Blan, Blaan; gammelirsk Bláán; lat: Blanus, Blaanus) ble født en gang på 500-tallet på Isle of Bute vest for Glasgow i Skottland. Han kom fra en adelsfamilie og var nevø av den hellige biskop Cathan av Bute. Det blir sagt at han fikk sin utdannelse i Irland av de hellige Comgall og Canice av Aghaboe og trolig ble munk der. Etter syv år i Irland vendte han tilbake til Bute («i en båt uten årer») for å fullføre sin utdannelse under sin onkel Cathan, som presteviet ham. Deretter forkynte han blant pikterne i Skottland.

Blane grunnla en kirke eller et kloster i Dunblane nord for Glasgow, hvor den tidligere katedralen nå står. Han ble senere biskop, trolig av Dunblane, og det blir sagt at han dro på valfart til Roma og gikk til fots tilbake gjennom England.

Han overtok klosteret i Kingarth (Kinngaradha) på Bute etter sin onkel Cathan (andre kilder sier at han grunnla det). Det finnes flere kirkededikasjoner til Blanes ære på Bute og i andre deler av Skottland (Dumfries og Kilblane), og hans navn er bevart i navnet på det skotske landskapet Strathblane mellom Loch Lomond og Dunblane, men detaljene om hans liv er få og legendariske. Flere mirakler tilskrives ham, blant annet gjenoppvekkingen av en død gutt og helbredelsen av en blind. Det ble sagt at han var i stand til å tenne lysene i kirken, som var sluknet under nattofficiet, gjennom å slå ild fra fingerneglene sine. Flere hymner, en katekisme og andre bevarte arbeider tilskrives ham.

Figur fra prekestolen i Dunblane Cathedral

Blane døde rundt 590 (?) i Kingarth og ble gravlagt i klosteret der. Dødsåret angis også til 446 og 1000. 446 er åpenbart feil, og 1000 ser ut til å være en sammenblanding mellom Canice (Kenneth), som Blane var disippel av, og en Kenneth som var konge i Skottland rundt år 1000. En kult ble populær på et tidlig tidspunkt. Han nevnes i den hellige Oengus («the Culdee») (Aengus) av Clonenaghs martyrologium Félire eller Festilogium (Félire Óengusso) og Aberdeen-martyrologiet, men opplysningene der avvises av bollandistene. Der er det bevart en klokke som sies å være hans.

Han ble helligkåret ved at hans kult ble stadfestet den 11. juli 1898 (gruppen «Adomnán av Iona og hans 18 skotske ledsagere») av pave Leo XIII (1878-1903). Hans minnedag er vanligvis 11. august, men noen steder feires han den 10. august. En annen minnedag er 19. juli. Han minnes særlig i de skotske bispedømmene Saint Andrew, Dunkeld og Argyll.

av Webmaster publisert 17.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54