Den hellige Blasius av Amorium (d. 908)

Minnedag: 31. mars

Den hellige Blasius ble født en gang på 800-tallet. Han studerte på patriarkskolen i Konstantinopel, og deretter ble han vigslet til diakon for kirken Hagia Sophia («St. Sofie»; Den hellige visdom) i byen. Under en pilegrimsreise til Roma ble solgt som slave i Skytia av sin reiseledsager. Men etter en tid ga hans herre ham friheten tilbake da han oppdaget hvem han var.

Da han kom til Roma, ble han munk i det greske klosteret St. Caesarius, og der ble han værende i atten år. Men han opparbeidet seg gradvis en stor berømmelse, og for å flykte fra denne, reiste han tilbake til Konstantinopel. Der bosatte han seg i klosteret Studion (mer korrekt Studios), som var grunnlagt av den romerske konsulen Studius i 463, før han senere flyttet til Athosfjellet.

Han døde under et opphold i Konstantinopel i 908, hvor han hadde kommet for å forsvare sitt klosters uavhengighet. Hans minnedag er 31. mars.

av Webmaster publisert 17.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54