De hellige Bernhard, Maria og Gracia av Alcira (d. 1180)

Minnedag: 21. august

De hellige Bernhard, Maria og Gracia, minnesmerke reist i Alcira i 1717
Skytshelgener for Alcira (Alzira) og Carlet

De hellige Bernhard, Maria og Gracia (sp: Bernardo, María e Gracia) het egentlig Ahmed (sp: Amete), Zaida og Zoraida og levde på 1100-tallet i Spania, under maurernes styre der. De var barn av den mauriske (muslimske) emiren Almanzor av Carlet i Valencia. Sammen med sin eldre bror og tronarving Almanzor fikk Ahmed sin utdannelse ved hoffet i Valencia. Hans far emiren sendte ham til Catalonia for å forhandle frem løslatelsen av en gruppe maurere som var tatt som slaver, men på tilbakeveien gikk han seg vill. Etter å ha tilbrakt natten i en skog, hvor han hørte englerøster, fant han porten til cistercienserklosteret Poblet (Populetum) i bispedømmet Tarragona. Klosteret var et av de største i Spania, grunnlagt i 1151 av Raimund Berengarius IV, fyrste av Aragón.

Ahmed ble grepet av det monastiske livet, så han ble værende i klosteret. Der fikk han undervisning i den kristne tro og ble etter hvert omvendt og døpt. Han nøyde seg ikke med det, men sluttet seg også til cistercienserne (Ordo Cisterciensis – OCist) under navnet Bernard. Han viet seg til et nestekjærlig liv og samlet inn penger til kommuniteten.

Men han lengtet også etter å omvende sine slektninger, så han reiste først til Lérida i Catalonia, hvor han hadde gleden av å omvende en tante. Deretter reiste han tilbake til Carlet. Han klarte å omvende sine to søstre Zaida og Zoraida, som ble døpt og tok navnene Maria og Gracia, og begge ble på en eller annen måte tilknyttet cistercienserne. Broren Almanzor, som i mellomtiden hadde overtatt som emir, ble imidlertid rasende over forsøkene på å omvende ham, så Bernhard fant det best å flykte sammen med de to søstrene.

Men Almanzors menn nådde dem igjen i Alcira (offisielt og på valensiansk Alzira) i provinsen Valencia. De ble utlevert til bødlene og henrettet den 21. august 1180 i nærvær av sin grusomme muslimske bror. Ahmed/Bernhard ble spikret til et tre gjennom hodet, mens søstrene ble halshogd. Likene ble etterlatt til kråkene, men senere ble de gravlagt i Alcira. Etter at kong Jakob I (1213-76) hadde befridd byen fra maurerne, bygde han en kirke til deres ære og betrodde den til trinitarierne.

Siden de tre søsknene ble drept in odium fidei («av hat til troen»), æres de som martyrer, og deres navn står i Martyrologium Romanum. Deres minnedag har vært feiret på ulike datoer i cistercienserordenen i Spania, både 23. juni, 19. mai og deretter 1. juni. Den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2001) har lagt deres minnedag til dødsdagen 21. august. De er skytshelgener for Alcira og Carlet, men de er ikke særlig kjent utenfor erkebispedømmet Valencia.

I Alcira ble det i 1717 reist et minnesmerke til ære for martyrene og skytshelgenene av borgerne Nicholas Bas og Jaime Cervera. Steinstatuene av de hellige Bernhard, Maria og Gracia ble hogd av Francisco Vergara el Viejo etter design av Capuz. En av statuene av søstrene forsvant under Den spanske borgerkrigen (1936-39), men den er senere erstattet.

av Webmaster publisert 27.12.2008, sist endret 02.10.2017 - 19:52