Den hellige Blida av Martham (900/1000-t)

Minnedag: 6. januar

Den hellige Blida var mor til den hellige Walstan av Bawburgh, en lokal helgen i Norfolk i England som er nesten ukjent andre steder. I følge hans biografi skal hun ha vært en irsk prinsesse som var gift med en prins ved navn Benedikt, og sønnen ble født en gang mellom 960 og 970. Hun var sent på 1000-tallet gravlagt i Martham nær Great Yarmouth i Norfolk, hvor det var et kapell viet til henne, som det kom testamentariske gaver til så sent som 1522.

Hun er avbildet på en skjermvegg som tidligere sto i St. James i Norwich, hvor hun er kronet og holder en bok og en palme, og i det nordøstre korskrankevinduet i North Tuddenham. I likhet med sin sønn ser hun ut til å ha hatt en begrenset lokal kult, men vi kjenner ingen minnedag for henne.

av Webmaster publisert 23.12.2006, sist endret 28.12.2015 - 12:06