Den hellige Blidranus av Vienne ( -679)

Minnedag: 22. januar

Den hellige Blidranus (fr: Blidran, Blidramme) var den 39. biskop av Vienne i Dauphiné i Sørøst-Frankrike. Han nevnes i en rekke dokumenter fra 677, og hans signatur finnes på aktene fra et lokalt konsil i 678. Han døde i 679.

I likhet med alle de 45 første biskopene av Vienne til og med den hellige Wilicarius (d. 765) regnes han som helgen. Hans minnedag er 22. januar.

av Webmaster publisert 09.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:54