Den salige Bartolomeus av Marmoutier (d. 1067)

Minnedag: 11. november

Den salige Bartolomeus var benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) og abbed av Marmoutier. Senere var han erkebiskop av Tours fra 1052 til sin død. Han arbeidet iherdig til tross for mange vanskeligheter.

Han engasjerte seg sterkt i forsvaret av den eukaristiske doktrine som ble angrepet av Berengarius (fr: Béranger) av Tours, som kom med teologiske feiltakelser når det gjaldt «realpresensen» og «transsubstansiasjonen» i brødet og vinen som blir til Kristi legeme og blod. Han klarte å få Berengarius til å omvende seg tilbake til den katolske tro og å angre ved å la ham reflektere over dogmet og teologien.

Han døde i 1067. Hans minnedag er 11. november.

av Webmaster publisert 28.12.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:54