Den hellige Baudelius av Nîmes (100-t?)

Minnedag: 20. mai

Skytshelgen for Nîmes

Den hellige Baudelius (Baudelle, Baudille, Bauzille, Bauzély) ble født en eller annen gang på 100- eller 200-tallet i Orléans i Frankrike. Han var gift, og han arbeidet nidkjært for å spre kristendommens sak. Han led martyrdøden for Kristus i Nîmes i Frankrike, angivelig fordi han avbrøt en fest til ære for den romerske guden Jupiter. Ellers vet vi ingenting om ham.

Hans kult spredte seg over hele Frankrike og Nord-Spania, og det finnes rundt 400 kirker viet til ham. Hans minnedag er 20. mai og hans navn står i Martyrologium Romanum. Fjorten steder i Frankrike bærer hans navn, blant dem Saint-Bauzély (30730), Saint-Bauzille-la-Sylvie (34230), Saint-Baudelle (53100).

av Webmaster publisert 16.12.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:54