Den hellige Bobo av Voghera (d. 986)

Minnedag: 22. mai

Den hellige Bobo av Voghera (d. 986)
Skytshelgen for Voghera

Den hellige Bobo (fr: Beuvon; it: Bovo) ble født rundt midten av 900-tallet i Provençe i Sør-Frankrike. Ifølge en gammel biografi som delvis er legendarisk, var hans foreldre Adelfrid og Odelinda fra en provençalsk adelsfamilie. Fra han var ung valgte han å bli ridder for å kunne kjempe mot de invaderende sarasenerne (maurerne) som kom fra Spania og Afrika (sarasenere var middelalderens betegnelse på muslimer; det kommer antakelig av et arabisk ord som betyr «de fra øst»).

Maurerne hadde fra rundt 890 hatt sin base i Fraxinet (arabisk: Farakhshanit) i fjellene Les Maures nær dagens Saint-Tropez i Sør-Frankrike. Fra denne basen herjet de det omliggende området Provençe, Languedoc og Dauphiné og så langt som til Piemonte i Nord-Italia, og de kontrollerte Alpepassene mellom Frankrike og Italia. En utpost ble etablert i det moderne St. Moritz i det sørlige Sveits.

Ifølge Bobos biografi utmerket han seg ved sin tapperhet i mange eventyr og slag og kjempet heroisk mot de invaderende sarasenerne. De ble beseiret i slaget ved Tourtour i 973 av hertug Vilhelm I av Provençe, og det heter at Bobo spilte en fremtredende rolle i slaget. Sarasenerne ble utvist fra Fraxinet i 975 av en allianse av lokale franske herskere.

Etter det seierrike utfallet av krigen bestemte ridder Bobo seg for å endre sitt liv fullstendig. Han trakk seg tilbake som eremitt for å leve et liv i bot og askese i mange år. Deretter ble han en omreisende botgjører, og på denne måten oppnådde han en høy grad av hellighet. Dette ble åpent demonstrert da han tilga sin brors mordere.

Allerede som ridder hadde han avlagt løfte om å foreta en årlig valfart til apostelen Peters grav i Roma, og dette løftet fortsatte han å oppfylle som botgjører. Men på en av disse pilegrimsreisene til Roma ble han rammet av en ondartet feber i Voghera nær Pavia i Lombardia i Nord-Italia, og der døde han den 22. mai 986.

Etter hans død utviklet det seg en kult, for han ble betraktet som en stor undergjører. Byen Voghera, som voktet graven til den botgjørende pilegrimen fra Provençe, valgte ham til sin skytshelgen. I 1469 ble hans relikvier identifisert. Hans minnedag er 22. mai, årsdagen for hans død. Han æres i Provençe og Lombardia.

av Webmaster publisert 18.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54