Den hellige Bojan av Bulgaria (d. ~833)

Minnedag: 28. mars

Den hellige Bojan (Boian; bg: Боян) ble født som Enravota (bg: Енравота) tidlig på 800-tallet i Bulgaria. Han var eldste sønn av khan Omurtag av Bulgaria (814-31), og hans yngre brødre var Zvinitsa (Zvenitsa) og Malamir (Milomir, Malemir, Malomir). Den mellomste broren Zvinitsa døde ung.

Den bulgarske staten var grunnlagt på Balkan i 680 av proto-bulgarerne, en militant tyrkisk stamme. Landet var imidlertid hovedsakelig befolket av lokale slaviske stammer som hadde etablert seg mye tidligere i regionen. For en stor del var disse stammene allerede kristne. Denne kristne befolkningen ble økt ytterligere da den store bulgarske khan Krum den fryktelige (802-14) under sine mange angrep på Bysants tok mange bysantinske kristne til fange og brakte dem med seg tilbake som slaver.

En av disse fangene var en lærd kristen ved navn Kinamon (Kinam, Kinamen), som ble lærer for khanens barn. Krums arving og etterfølger var den hedenske khan Omurtag (Obrit, Krutogon) (814-31). Han forsøkte å tvinge Kinamon til å delta i et hedensk offermåltid, enten fordi han hadde lagt merke til lærerens innflytelse på sine eldste sønner eller gangske enkelt fordi han var fiendtlig innstilt til Kinamons kristne tro. Da Kinamon resolutt nektet å delta i måltidet, fikk Omurtag ham torturert og kastet i et fangehull, hvor han vansmektet i mange år.

Da khan Omurtag døde i 831, var det den yngste sønnen Malamir som overtok tronen (831-36), utpekt av sin far, muligens fordi Enravota var positivt innstilt til kristendommen, noe som bojarene (stormennene) fryktet kunne true hoffet. Ikke lenge etter at Omurtag døde, ba Enravota sin bror om å løslate Kinamon fra fangehullet. Khan Malamir gikk med på dette og ga ham til sin bror som slave. Hans prekener klarte snart å overtale Enravota til å omvende seg til kristendommen og bli døpt, og han tok da navnet Bojan.

Straks Malamir fikk høre at broren var blitt hemmelig døpt, tilkalte han ham for å forsøke å få ham til å avsverge kristendommen og «den utenlandske guden», men uten hell. Malamir ga da ordre om at broren skulle henrettes. Bojan/Enravota døde da som martyr i Kristi navn, drept ved halshogging rundt år 833. Kronikøren Theofylakt av Bulgaria som skrev på 1000-tallet, hevder at Bojan holdt følgende profetiske tale før sin død:

Denne tro som jeg nå dør for, kommer til å spre seg og vokse over hele Bulgarias land, selv om dere forgjeves prøver å kue den ved å drepe meg. Uansett vil korset, Kristi symbol, bli plantet overalt og kirker for den sanne Gud vil bli bygd overalt, og rene prester vil tjene den rene Gud og vil frembære offer av pris og bekjennelse til den opphøyete Treenighet. Avgudsbilder sammen med deres prester og ugudelige templer vil falle om kull og utslettes til intet, som om de aldri hadde eksistert. I tillegg vil du [Malamir] miste din onde og ugudelige sjel uten å motta noen belønning for din grusomhet.

Bojan var den første bulgarske kristne martyren og han var også den første bulgarske helgenen som ble helligkåret. Han feires i den bulgarsk-ortodokse kirke den 28. mars. Vi vet ikke hvor hans grav eller relikvier er, heller ikke om det ble skrevet en liturgi til hans ære.

Ikke lenge etter brorens martyrium døde Malamir, og siden han ikke hadde noen arving, gikk tronen til Pressian (Presian, Presfan) (836-52), sønn av deres bror Zvinitsa. Pressians sønn og etterfølger, den hellige Boris (dåpsnavn Mikael) (852-89; d. 907) mottok kristendommen for seg selv og hele det bulgarske folket. Dermed var den kongelige martyren Bojans profeti gått i oppfyllelse.

av Webmaster publisert 18.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54