Den salige Bonne av Armagnac (1434-1457)

Minnedag: 26. oktober

Den salige Bonne d'Armagnac ble født i 1434 i Carlat, en liten landsby i Aurillac i Frankrike. Hun var datter av grev Bernard VIII av Armagnac og hans hustru Eléonore de Bourbon. Dette var en svært fornem adelsfamilie med gode forbindelser med kongefamilien. Men hennes nevø, hertugen av Nemours, skulle komme til å bli dømt til døden av kong Ludvig XI (1461-83).

Da Bonne ble født, avla hennes foreldre et løfte om å avgi henne til det religiøse liv, et løfte som ble gitt kondisjonalt, det vil si at det var avhengig av hennes eget samtykke når hun ble voksen. Da hun flere år senere som ung kvinne hørte om foreldrenes løfte, nektet hun først å gå med på det. Men hun endret senere mening, og hun bestemte av egen vilje å tre inn hos klarissene (Ordo Sanctae Clarae – OSC) i Lezignan. For å vise at dette ikke var noe nederlag, dro hun fra Carlat i Cantal til Lezignan i Aude med en fornem eskorte: en sénéchal (overhoffmester), syv adelsmenn, syv unge kvinner og seks karabingardister som bevoktning, fulgt av pasjer og lakeier.

Men hun møtte motstand mot sitt valg fra sin bror Jakob, hertug av Nemours, som begynte en kampanje for å overtale henne til å forlate ordenslivet. Etter at hennes kall på denne måten var prøvd, fortsatte Bonne i novisiatet, og hun utviklet en dyp andakt for Kristi lidelse. På dagen for sine ordensløfter hadde hun en mystisk opplevelse hvor Kristus avslørte sin kjærlighet for henne, samtidig som han ga henne et forvarsel om hennes fars nær forestående død.

Bonne selv ble snart rammet av en dødelig sykdom, og under denne mangedoblet hun sine meditasjoner over Kristi lidelse og fant stor trøst i det. På dødsleiet manet den 23-årige Bonne sine medsøstre til å vie seg til å tjene Gud og for sjelenes frelse. Hun døde i 1457 etter bare tre år som nonne. Hennes minnedag er 26. oktober. Andre kilder (for eksempel Infocatho) sier at hun døde i 1462, 28 år gammel, mens andre sier at hun døde i 1454, tyve år gammel.

Bonne blandes ofte sammen med sin berømte tante av samme navn, Bonne av Armagnac (d. 1415), som var datter av konstabel Bernard VII d'Armagnac (1360-1418), greve av Armagnac, greve av Charolais og vicomte (visegreve) av Carlat, og hans første hustru Bonne av Berry, datter av hertug Jean de Berry og enke etter grev Amadeus VII av Savoia. Konstabel (fr: connétable) var på den tiden tittelen for øverstkommanderende for den franske hæren. Ordet kommer fra latin comes stabuli, «stallmester», og den opprinnelige betydningen av ordet i middelalderen var en person som voktet sin herres hester. I noen land utviklet dette seg til en høy militær rang.

Bernhard fikk først innflytelse ved det franske hoffet da hertug Ludvig av Orléans giftet seg med Valentina Visconti, datter av hertug Giangaleazzo Visconti av Milano. Beatrice d'Armagnac, Bernhards søster, giftet seg med Carlo Visconti, Valentinas bror.

Etter at Ludvig av Orleáns var blitt myrdet i 1407, forble Bernhard trofast mot Orléans' sak. Han giftet bort sin datter Bonne d'Armagnac til den unge hertug Karl av Orléans i 1410. Bernhard d'Armagnac ble den nominelle lederen for den fraksjonen som motsatte seg Johannes den fryktløse, hertug av Burgund, og derfor kom fraksjonen til å bli kalt «Armagnacs».

Bernhard ble konstabel av Frankrike i 1415 og var lederen for kronprinsens regjering inntil burgunderne triumferte i 1418. Bernhard døde i opprøret som overleverte Paris til burgunderne den 12. juni 1418. Han ble etterfulgt av sin sønn, Bernard VIII, som giftet seg med Eléonore de Bourbon, og de ble foreldre til den salige Bonne. Tante Bonne var altså søster av Bernhard VIII. Hun giftet seg i 1410 med hertug Karl av Orléans.

av Webmaster publisert 19.02.2009, sist endret 27.06.2019 - 16:02