Den hellige Bonus av Cagliari (200-t)

Minnedag: 1. mars

Den hellige Bonus av Cagliari (200-t)

Den hellige Bonus var biskop av Cagliari på Sardinia på 200-tallet. Han æres som martyr og hans minnedag er 1. mars (og 10. mars). Hans attributter er bispestav og palme.

av Webmaster publisert 19.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54