Den hellige Bonitus av Montecassino (d. ~582)

Minnedag: 7. juli

Den hellige Bonitus med gittern (en eldre form for gitar)

Den hellige Bonitus (it: Bonito; fr: Bonet) levde på 500-tallet i Italia. Han trådte inn hos benediktinerne (Ordo Sancti Benedicti – OSB) og ble munk i ordenens moderkloster Montecassino. Senere ble han den hellige Benedikts fjerde etterfølger som abbed for klosteret.

I hans tid som abbed ble erkeabbediet rundt 581plyndret og ødelagt av langobardene under Zoto av Benevento. Munkene reddet livet ved å flykte og fikk husly i Lateranet i Roma. Bonitus døde kort etter, rundt 582. Hans minnedag er 7. juli.

av Webmaster publisert 19.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54