Den hellige Bononius av Lucedio (d. 1026)

Minnedag: 30. august

Den hellige Bononius av Lucedio (d. 1026)

Den hellige Bononius ble født i andre halvdel av 900-tallet i Bologna i regionen Emilia Romagna i Nord-Italia. Han trådte inn hos benediktinerne (Ordo Sancti Benedicti – OSB) og ble munk i klosteret St. Stefan i hjembyen. Etter å ha tilbrakt ungdommen i hjembyen dro han til Egypt, hvor han slo seg ned som eremitt i nærheten av Kairo. Der hjalp han den lokale befolkningen, også i arbeidet med å bygge noen kirker.

Sommeren 982 led keiser Otto II (955-83) nederlag i slaget ved Stilo i Calabria mot emir Abu al-Qasim av Sicilia, og som resultat av dette nederlaget ble biskop Peter av Vercelli tatt til fange av araberne. Bononius arbeidet for hans løslatelse, som skjedde før 990. Da biskop Peter kom tilbake til hjemlandet, husket han Bononius, som i mellomtiden hadde trukket seg tilbake som eneboer på Sinai, og han utnevnte ham til abbed for klosteret Lucedio i regionen Piemonte i Nord-Italia.

Da Bononius reiste hjemover for å ta opp sitt nye verv, stanset han i Toscana nær klosteret San Michele di Marturi i Poggibonsi og deretter i sin hjemby Bologna, hvor han utførte mirakler. Da han kom frem til Lucedio, viet Bononius seg til å lede denne monastiske institusjonen. Han var rik på monastisk erfaring, på dyp spiritualitet og enestående praktiske evner, og han prøvde å gjenskape munkenes disiplin og moralisere deres skikker. Han anstrengte seg også for de materielle forholdene til dem som bodde i territoriene under hans jurisdiksjon.

En annen versjon av Bononius' biografi sier at han ble en disippel av den hellige Romuald (952-1027), grunnleggeren av kamaldulenserordenen (Congregatio Monachorum Eremitarum Camaldulensium – OSBCam), som sendte ham for å forkynne evangeliet i Egypt og Syria. Ved sin retur ble han utnevnt til abbed av Lucedio.

Han døde i 1026 i Lucedio i hellighets ry. Hans hellighet ble straks anerkjent og han ble helligkåret av pave Johannes XIX (1024-32). Biskop Arderico av Vercelli bygde et alter over hans grav. Hans minnedag er 30. august og hans navn står i Martyrologium Romanum. Etter at klosteret ble oppløst, æres hans relikvier i dag i sognekirken i Fontanetto Po. Bononius fremstilles vanligvis som abbed, men uten spesielle attributter som kan lette identifikasjonen.

Den lokale tradisjonen i Piemonte minnes hans reiser til de ulike klostrene som var underlagt Lucedio. I Valsesia, hvor han reiste for å besøke klosteret i Parone viet til de hellige Peter og Paulus, og like ved dette klosteret, i Doccio, ble det reist en kirke, i dag områdets sognekirke, på et sted hvor det ble sagt at Bononius pleide å stanse for å hvile. På et annet sted et stykke unna skal han ha foreslått å bygge en kirke til ære for Jomfru Maria, i dag i 1600-tallsform og viet til Madonna del Rosario (Vår Frue av Rosenkransen), men strukturen viser at den er mye eldre.

av Webmaster publisert 19.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54