De hellige Bonosus og Maximian av Antiokia ( -362)

Minnedag: 21. august

De hellige Bonosus og Maximian var offiserer i den romerske hæren og tilhørte den såkalte «herkuleanske kohort» i Antiokia. Under keiser Julian den Frafalne (Apostaten) (361-63) skulle keiser Konstantin I den Stores (306-37) kristne banner labarum byttes ut med et nytt hedensk banner, men da nektet Bonosus og Maximian å tjenestegjøre under et hedensk banner.

Derfor ble de torturert og halshogd i 362 i Antiokia. Deres relikvier befinner seg i kirken San Stefano Rotondo på Celio-høyden i Roma. Deres minnedag er 21. august og deres navn står i Martyrologium Romanum.

av Webmaster publisert 24.12.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:54